طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دریچه بستن به انگلیسی با دریچه بستن یعنی چه

با دریچه بستن

stopper

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها