طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با در نظر داشتن به انگلیسی با در نظر داشتن یعنی چه

با در نظر داشتن

for asmuch as

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها