طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دستکارى به انگلیسی با دستکارى یعنی چه

با دستکارى

manipulative

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها