معنی و ترجمه کلمه با دستیابى بلافصل به انگلیسی با دستیابى بلافصل یعنی چه

با دستیابى بلافصل

immediate access

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها