طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دست عمل کردن به انگلیسی با دست عمل کردن یعنی چه

با دست عمل کردن

manipulate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها