طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دقت دیدن به انگلیسی با دقت دیدن یعنی چه

با دقت دیدن

pore over

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها