طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دقت زیاد به کارى دست زدن به انگلیسی با دقت زیاد به کارى دست زدن یعنی چه

با دقت زیاد به کارى دست زدن

coddle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها