طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دقت شرح دادن به انگلیسی با دقت شرح دادن یعنی چه

با دقت شرح دادن

elaborate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها