معنی و ترجمه کلمه با دلیل اثبات شده به انگلیسی با دلیل اثبات شده یعنی چه

با دلیل اثبات شده

substantiative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها