طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دندانه ماشین و غیره بریدن به انگلیسی با دندانه ماشین و غیره بریدن یعنی چه

با دندانه ماشین و غیره بریدن

hob

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها