معنی و ترجمه کلمه با دهان باز دم زدن به انگلیسی با دهان باز دم زدن یعنی چه

با دهان باز دم زدن

gasp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها