معنی و ترجمه کلمه با دهان بسته خندیدن به انگلیسی با دهان بسته خندیدن یعنی چه

با دهان بسته خندیدن

chuckle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها