معنی و ترجمه کلمه با دوام نمودن به انگلیسی با دوام نمودن یعنی چه

با دوام نمودن

anneal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها