طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با دو دست انجام یافته به انگلیسی با دو دست انجام یافته یعنی چه

با دو دست انجام یافته

bimanual

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها