طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ذوق به انگلیسی با ذوق یعنی چه

با ذوق

virtuosa
virtuosic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها