طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با رادیو مخابره کردن به انگلیسی با رادیو مخابره کردن یعنی چه

با رادیو مخابره کردن

radio

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها