طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با رشک به انگلیسی با رشک یعنی چه

با رشک

jealous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها