طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با رنده صاف کردن به انگلیسی با رنده صاف کردن یعنی چه

با رنده صاف کردن

plane

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها