طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ریا به انگلیسی با ریا یعنی چه

با ریا

hypocrite
hypocritical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها