طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با زحمت حریف را از میدان به در کردن به انگلیسی با زحمت حریف را از میدان به در کردن یعنی چه

با زحمت حریف را از میدان به در کردن

sweat out

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها