طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با زور به انگلیسی با زور یعنی چه

با زور

pushy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها