طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ساخت عبارتى به انگلیسی با ساخت عبارتى یعنی چه

با ساخت عبارتى

phrase structure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها