طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ساخت کنده اى به انگلیسی با ساخت کنده اى یعنی چه

با ساخت کنده اى

block structured

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها