طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ساقه به انگلیسی با ساقه یعنی چه

با ساقه

stalky

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها