طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ستاره نشان کردن به انگلیسی با ستاره نشان کردن یعنی چه

با ستاره نشان کردن

asterisk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها