طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سترک به انگلیسی با سترک یعنی چه

با سترک

throstle
thrush

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها