طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سخت گیرى به انگلیسی با سخت گیرى یعنی چه

با سخت گیرى

rigidly

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها