طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سخن حمله کردن به انگلیسی با سخن حمله کردن یعنی چه

با سخن حمله کردن

inveigh

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها