طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سرعت عقب نشینى کردن به انگلیسی با سرعت عقب نشینى کردن یعنی چه

با سرعت عقب نشینى کردن

hightail

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها