طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سر اشاره کردن به انگلیسی با سر اشاره کردن یعنی چه

با سر اشاره کردن

nod

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها