طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سر و دست اشاره کردن به انگلیسی با سر و دست اشاره کردن یعنی چه

با سر و دست اشاره کردن

gesticulate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها