طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سر چکمه و پوتین زدن به انگلیسی با سر چکمه و پوتین زدن یعنی چه

با سر چکمه و پوتین زدن

boot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها