معنی و ترجمه کلمه با سلیقه تهیه شده به انگلیسی با سلیقه تهیه شده یعنی چه

با سلیقه تهیه شده

tasty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها