طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سلیقه به انگلیسی با سلیقه یعنی چه

با سلیقه

elegant
stylish
tasteful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها