طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سند مقید شدن به انگلیسی با سند مقید شدن یعنی چه

با سند مقید شدن

indenture

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها