طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سند مقید کردن به انگلیسی با سند مقید کردن یعنی چه

با سند مقید کردن

indenture

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها