طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سنگ ساختن به انگلیسی با سنگ ساختن یعنی چه

با سنگ ساختن

mason

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها