طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سوگند انکار کردن به انگلیسی با سوگند انکار کردن یعنی چه

با سوگند انکار کردن

forswear

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها