معنی و ترجمه کلمه با سیاست به انگلیسی با سیاست یعنی چه

با سیاست

politic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها