طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سیم و میله آهن تقویت کردن به انگلیسی با سیم و میله آهن تقویت کردن یعنی چه

با سیم و میله آهن تقویت کردن

prestress

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها