طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با سینه دفاع کردن به انگلیسی با سینه دفاع کردن یعنی چه

با سینه دفاع کردن

breast

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها