معنی و ترجمه کلمه با سینه دفاع کردن به انگلیسی با سینه دفاع کردن یعنی چه

با سینه دفاع کردن

breast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها