طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با شاقول آزمودن به انگلیسی با شاقول آزمودن یعنی چه

با شاقول آزمودن

plumb

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها