معنی و ترجمه کلمه با شتاب نوشتن به انگلیسی با شتاب نوشتن یعنی چه

با شتاب نوشتن

jot
scrawl
scribble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها