طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با شخصیت به انگلیسی با شخصیت یعنی چه

با شخصیت

intrapsychic
personable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها