طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با شدت اصابت کردن به انگلیسی با شدت اصابت کردن یعنی چه

با شدت اصابت کردن

impact

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها