طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با شست پیچاندن به انگلیسی با شست پیچاندن یعنی چه

با شست پیچاندن

thumbscrew

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها