طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با شفته اندودن یا ساختن به انگلیسی با شفته اندودن یا ساختن یعنی چه

با شفته اندودن یا ساختن

concrete

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها