معنی و ترجمه کلمه با شهامت به انگلیسی با شهامت یعنی چه

با شهامت

bold
plucky

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها