طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با شکوه به انگلیسی با شکوه یعنی چه

با شکوه

gala
glorious
imperial
lush
princely

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها