طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صداى بلند به انگلیسی با صداى بلند یعنی چه

با صداى بلند

aloud
high
loud
vociferant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها